0-800-50-15-60

безкоштовна багатоканальна телефонна лінія

050-450-15-60

вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора

Ліцензії «СК АСКО ДС»

 • Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
 • Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса
 • Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування.
 • Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
 • Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких м
 • Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї про
 • Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів
 • Обов'язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціяї, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)
 • Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
 • Страхування сільськогосподарської продукції
 • Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність пр
 • Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
 • Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
 • Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)
 • Добровільне страхування здоров'я на випадок хвороби
 • Добровільне страхування від нещасних випадків
 • Добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу))
 • Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
 • Добровільне страхування медичних витрат
 • Свідотцтво про реєстрацію фінансової установи
СЕРІЯ І № ЛІЦЕНЗІЇ:
АГ № 569309
 
ВИД СТРАХУВАННЯ:
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів
 
НОМЕР І ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ:
№3867-лр від 30.12.2010
 
ТЕРМІН ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ:
12.01.2011-безстрокова
 
НАЗВА ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЩО ДІЮТЬ В МЕЖАХ ЛІЦЕНЗІЇ:
Закон України № 1961-IY від 01.07.2004 р "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"
СЕРІЯ І № ЛІЦЕНЗІЇ:
б / н
 
ВИД СТРАХУВАННЯ:
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса
 
НОМЕР І ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ:
№774 від 12.04.2016
 
ТЕРМІН ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ:
12.04.2016-безстрокова
 
НАЗВА ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЩО ДІЮТЬ У РАМКАХ ЛІЦЕНЗІЇ:
Постанова КМУ від 19.08.15 р №624 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса"
СЕРІЯ І № ЛІЦЕНЗІЇ:
АВ № 594137
 
ВИД СТРАХУВАННЯ:
Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування.
 
НОМЕР І ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ:
№3186-лр від 17.10.2011
 
ТЕРМІН ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ:
20.10.2011-безстрокова
 
НАЗВА ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЩО ДІЮТЬ У РАМКАХ ЛІЦЕНЗІЇ:
Постанова КМУ від 6 квітня 2011 N 358 "Про затвердження Порядку і правил обов'язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування"
СЕРІЯ І № ЛІЦЕНЗІЇ:
АВ № 520855
 
ВИД СТРАХУВАННЯ:
Обов’язове  особисте страхування від нещасних випадків на транспрті
 
НОМЕР І ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ  ЛІЦЕНЗІЇ:
№442-пл від 26.02.2010
 
СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ:
26.02.2010-безстрокова
 
НАЗВА ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЩО ДІЄ В РАМКАХ ЛІЦЕНЗІЇ:
Постанова КМУ від 14 серпня 1996 р. N 959 "Про затверження Положення про Обов’язове  особисте страхування від нещасних випадків на транспорті"
СЕРІЯ І № ЛІЦЕНЗІЇ:
АВ № 520862
 
ВИД СТРАХУВАННЯ:
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру
 
НОМЕР І ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ:
№442-пл від 26.02.2010
 
СТРОК ДІЇ ЛИЦЕНЗИИ:
26.02.2010-безстрокова
 
НАЗВА ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЩО ДІЮТЬ В МЕЖАХ ЛІЦЕНЗІЇ:
 "Порядок і правила проведення обов'язкового страхуванняцивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, якуможе бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктахпідвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечніоб'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких можепризвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічногохарактеру" - Постанова КМУ від 16.11.2002 р №1788
 
СЕРІЯ ТА № ЛІЦЕНЗІЇ:
 АВ № 520860
 
ВИД СТРАХУВАННЯ:
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї
 
НОМЕР І ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ:
№442-пл від 26.02.2010
 
СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ:
26.02.2010-безстрокова
 
НАЗВА ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЩО ДІЄ В МЕЖАХ ЛІЦЕНЗІЇ:
"Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї" - Постанова КМУ від 29.03.2002 р . №402"
СЕРІЯ ТА № ЛІЦЕНЗІЇ:
 АВ № 520861
 
ВИД СТРАХУВАННЯ:
Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів
 
НОМЕР І ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ:
№442-пл від 26.02.2010
 
СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ:
26.02.2010-безстрокова
 
НАЗВА ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЩО ДІЮТЬ В МЕЖАХ ЛІЦЕНЗІЇ:
"Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів" - Постанова КМУ від 01.06.2002 р №733
СЕРІЯ ТА № ЛІЦЕНЗІЇ:
 АВ № 520856
 
ВИД СТРАХУВАННЯ:
Обов'язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціяї, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)
 
НОМЕР І ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ:
№442-пл від 26.02.2010
 
СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ:
26.02.2010-безстокова
 
НАЗВА ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЩО ДІЮТ В МЕЖАХ ЛІЦЕНЗІЇ:
"Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті" Постанова КМУ від 14.08.1996 р №959. "Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)" - Постанова КМУ від 03.04.1995 р №232
 
СЕРІЯ ТА № ЛІЦЕНЗІЇ:
АВ № 547012
 
ВИД СТРАХУВАННЯ:
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
 
НОМЕР І ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ:
№2982-лр від 26.10.2010
 
СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ:
28.10.2010-безстрокова
 
НАЗВА ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЩО ДІЮТ В МЕЖАХ ЛІЦЕНЗІЇ:
Правила добровільного медичного страхування(безперервне страхування здоров'я)(105_1) від 01.08.2010
СЕРІЯ ТА № ЛІЦЕНЗІЇ:
б/н
 
ВИД СТРАХУВАННЯ:
Страхування сільськогосподарської продукції
 
НОМЕР І ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ:
№2510 від 13.10.2015
 
СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ:
13.10.2015-безстрокова
 
НАЗВА ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЩО ДІЮТ В МЕЖАХ ЛІЦЕНЗІЇ:
Правила добровільного страхування сільськогосподарської продукції від 19.05.2015
СЕРІЯ ТА № ЛІЦЕНЗІЇ:
АВ № 520865
 
ВИД СТРАХУВАННЯ:
Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника))
 
НОМЕР І ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ:
№442-пл від 26.02.2010
 
СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ:
26.02.2010-безстрокова
 
НАЗВА ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЩО ДІЮТЬ В МЕЖАХ ЛІЦЕНЗІЇ:
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 ЗУ "Про страхування") (307_2) від 30.11.2006р.
СЕРІЯ ТА № ЛІЦЕНЗІЇ:
АВ № 520864
 
ВИД СТРАХУВАННЯ:
Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
 
НОМЕР І ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ:
№442-пл від 26.02.2010
 
СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ:
26.02.2010-безстрокова
 
НАЗВА ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЩО ДІЮТЬ В МЕЖАХ ЛІЦЕНЗІЇ:
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) (301_2) від 30.11.2006р.
СЕРІЯ ТА № ЛІЦЕНЗІЇ:
АВ № 520854
 
ВИД СТРАХУВАННЯ:
Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
 
НОМЕР І ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ:
№442-пл від 26.02.2010
 
СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ:
26.02.2010-безстрокова
 
НАЗВА ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЩО ДІЮТЬ В МЕЖАХ ЛІЦЕНЗІЇ:
Правила добровільного страхування вантажів і багажу (вантажобагажу) (207_2) від 30.11.2006 р.
СЕРІЯ ТА № ЛІЦЕНЗІЇ:
АВ № 520853
 
ВИД СТРАХУВАННЯ:
Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)
 
НОМЕР І ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ:
№442-пл від 26.02.2010.
 
СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ:
26.02.2010-безстрокова
 
НАЗВА ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЩО ДІЮТЬ В МЕЖАХ ЛІЦЕНЗІЇ:
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) (201_3) від 30.11.2006р.
СЕРІЯ ТА №ЛІЦЕНЗІЇ:
АВ № 520852
 
ВИД СТРАХУВАННЯ:
Добровільне страхування здоров'я на випадок хвороби
 
НОМЕР І ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ:
№442-пл від 26.02.2010
 
СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ:
26.02.2010-безстрокова
 
НАЗВА ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЩО ДІЮТЬ В МЕЖАХ ЛІЦЕНЗІЇ:
Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби (102_4) від 30.11.2006 р.
СЕРІЯ ТА №ЛІЦЕНЗІЇ:
АВ № 520851
 
ВИД СТРАХУВАННЯ:
Добровільне страхування від нещасних випадків
 
НОМЕР І ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ:
№442-пл від 26.02.2010
 
СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ:
26.02.2010-безстрокова
 
НАЗВА ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЩО ДІЮТЬ В МЕЖАХ ЛІЦЕНЗІЇ:
Правила добровільного страхування від нещасних випадків (101_3) від 30.11.2006 р.
СЕРІЯ ТА №ЛІЦЕНЗІЇ:
АВ № 520863
 
ВИД СТРАХУВАННЯ:
Добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу))
 
НОМЕР І ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ:
№442-пл від 26.02.2010
 
СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ:
26.02.2010-безстрокова
 
НАЗВА ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЩО ДІЮТЬ В МЕЖАХ ЛІЦЕНЗІЇ:
- Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 ЗУ "Про страхування") (206_6) від 30.11.2006 р
- Додаток №2 до Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 ЗУ "Про страхування") (206_6) від 30.11.2006 р
"Особливі умови добровільного страхування сільськогосподарських культур і / або багаторічних насаджень" (208_4) від 30.11.2006 р.

 

СЕРІЯ ТА № ЛІЦЕНЗІЇ:
АВ № 520857
 
ВИД СТРАХУВАННЯ:
Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
 
НОМЕР І ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ:
№442-пл від 26.02.2010
 
СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ:
26.02.2010-безстрокова
 
НАЗВА ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЩО ДІЮТЬ В МЕЖАХ ЛІЦЕНЗІЇ:
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (206_5) від 30.11.2006 р.
СЕРІЯ ТА №ЛІЦЕНЗІЇ:
АВ № 520859 
 
ВИД СТРАХУВАННЯ:
Добровільне страхування медичних витрат
 
НОМЕР І ДАТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ:
№442-пл від 26.02.2010
 
СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ:
26.02.2010-безстрокова
 
НАЗВА ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ, ЩО ДІЮТЬ В МЕЖАХ ЛІЦЕНЗІЇ:
Правила добровільного страхування медичних витрат (104_2) ВІД 01.05.2005 р.

  Цілодобова підтримка

  зателефонуйте

  0-800-50-15-60050-450-15-60

  або відправте заявку з сайту